Harmonisatie aanvullende pensioenen arbeiders en bedienden

Moet ik straks al mijn arbeiders dezelfde groepsverzekering geven als mijn bedienden? Mag ik nu nog iets opstarten voor enkel de bedienden? En moet ik dat dan straks ook aan mijn arbeiders gaan geven?

Enkele vragen waarmee u mogelijk zit naar aanleiding van heel wat berichten in de pers sinds begin van dit jaar.
In het verleden gebeurde het namelijk wel vaker dat er voor bedienden en arbeiders een verschillende groepsverzekering werd afgesloten.
En het gebeurde zelfs ook dat er enkel voor bedienden een  plan ‘aanvullend pensioen 2e pijler’ werd afgesloten, een groepsverzekering.
We bespreken hierna dus of dit verschil mag blijven bestaan of niet.

Op 9 mei 2014 werd namelijk in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wetgeving januari gepubliceerd in verband met aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden. Deze nieuwe wetgeving is enkel van toepassing op de waarborgen leven en overlijden.

Met deze nieuwe wet wil men de verschillen tussen arbeiders jockeys en bedienden wegwerken. Dit zal gebeuren in drie fases:

Screenshot_1

P1 = Tot 01/01/2015 
Verschillen tussen arbeiders en bedienden worden niet als discriminerend beschouwd.  En ook als deze verschillen na deze datum blijven bestaan is dat geoorloofd en kan dit niet aangevochten worden.
Concreet voor bestaande of voor nieuwe groepsverzekeringen: alles blijft zoals het altijd geweest is en onderscheid kan nog en zal wholesale mlb jerseys niet moeten worden weggewerkt.

P2 = vanaf 01/01/2015 tot 2023 of 2025
Tijdens deze periode moeten verschillen geleidelijk weggewerkt worden. Dit betekent concreet dat de verschillen niet groter mogen worden.
In bestaande plannen dus bijdrage verhogen kan zolang er maar geen (groter) verschil wordt gemaakt tussen bedienden en arbeiders.
Concreet betekent dat voor een bestaand bediendenplan van bijvoorbeeld 3%, dat we dat kunnen verhogen naar 4%, als we dan voor alle arbeiders ook een plan van 1% voorzien.
Of stel dat u in deze periode nog een nieuw plan wenst in te voeren voor alleen uw bedienden, dat niet kan, tenzij u de arbeiders gewoon hetzelfde geeft. check here.
Een verschillend plan of een plan voor alleen de bedienden,  had vóór deze periode moeten opgestart worden

Deze tweede periode is ook opgesplitst omdat prioritair de sectoren aan de beurt zijn. Via de sectorplannen zullen de betrokken paritaire comités onderhandelingen opstarten om Two tot een protocol-akkoord te komen waarin beschreven wordt Nieuw hoe het verschil zal worden weggewerkt. Hiervoor zullen ze tweejaarlijks verslag uitbrengen aan de Nationale Arbeidsraad (NAR). Werkgevers uit deze sectoren Designer mogen het akkoord op sectoraal niveau afwachten alvorens ze de ongelijkheden op het niveau van hun ondernemingsplan wegwerken.

Wel moeten alle werkgevers Welkom aantonen dat ze ‘zich hebben ingeschreven in een traject om de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg cheap nfl jerseys te werken’.
Wat en hoe dit concreet zal moeten Hinterland worden ingevuld zal de  komende maanden en jaren Miracle duidelijker worden. En hierover zal u zeker nog geïnformeerd worden.
Werkgevers hebben dus twee jaar langer dan de sectoren.

P3 = na 01/01/2025 (of 2023 voor sectorplannen)
Voor alle dienstjaren vanaf deze datum zal een verschil in behandeling dat berust op het statuut arbeider of bediende als ongeoorloofd en discriminerend beschouwd worden.

Concreet kan een bestaand cheap mlb jerseys verschil bijvoorbeeld weggewerkt worden door een nieuwe groepsverzekering te onderschrijven waarin niet wordt verwezen naar arbeiders of bedienden.
De personeelsleden die reeds in dienst waren, hebben dan de keuze om aan te sluiten in het nieuwe plan of om in het oude plan te blijven.
De reeds bestaande groepsverzekeringen moeten dus worden gesloten zodat er niemand nieuw meer kan worden bij aangesloten. Eventuele verschillen die er reeds waren kunnen dus blijven bestaan …

Maar voor elk nieuw personeelslid mag er dus geen onderscheid meer gemaakt worden in functie van zijn statuut.

Belangrijke  opmerking!
Interessant om te vermelden en te weten is echter dat onderscheid op basis van objectieven personeelscategorieën altijd toegestaan blijft.
Dat was dus zo en dat blijft zo, zolang de categorieën maar duidelijk omschreven worden.

DUS samengevat

P1 = Alles kan nog
P2 = Verschillen tussen arbeiders en bedienden mogen niet groter worden
P3 = Onderscheid tussen arbeiders en bedienden kan niet meer.
Verschil via duidelijk omschreven personeelscategorieën kan altijd